Professionals in elektrisch varen

Hager BV is een gerenommeerde onderneming als het gaat om elektrisch varen. Als eerste paste Hager BV deze milieuvriendelijke energiebron toe in de beroeps- en pleziervaart. Namelijk bij de bouw van een fietspont die voor circa 75% op de zonne-energie werd voortgedreven. Deze vormde de aanleiding tot een verdergaande ontwikkeling en optimalisering. Samen met grote kennisinstituten namelijk de Technische Universiteit in Delft, de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (NHL) en het Marin (Marine Research Institute of the Netherlands) in Wageningen  deed Hager BV zeer veel onderzoek. Men startte vervolgens met de ontwikkeling van een rondvaartboot voor de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea : de Blaustirns. Deze catamaran excursieboot kan zonder hulpbron 11 uur achtereen per etmaal op zonne-energie varen.

Voor de bouw van een schip dat elektrisch aangedreven is, is het van belang dat er eerst een plan van eisen wordt opgesteld. De toepassing (pleziervaart of beroepsvaart),het vaargebied (diepte,ruimte, oevers, stroming etc.) en het vaarplan (duurvaartijd, vermogen, snelheid, capaciteit, wel of geen hulpbron) zijn zaken die eerst goed moeten worden afgewogen voordat de juiste keuze gemaakt kan worden over welke motor, accupakket, hulpstroombronnen en besturing er moet worden toegepast.

Hager BV begeleid projecten met betrekking tot elektrisch varen en kunnen ook alle onderdelen leveren van gerenommeerde merken. Hager BV luistert naar de wensen van de klant en zorgt dat er een passende oplossing komt. Interesse? Neem vrijblijvend contact op.